Toenemende druk op de zorg

Met een toenemende vergrijzing en dus ook een toenemende vraag aan zorg op diverse gebieden ontstaat een probleem deze druk op te vangen op basis van de huidige inkleding van deze zorg.

Zorgverleners en vooral ook onafhankelijke zorgondersteuners vragen zich af op welke manier er wachttijden verlaagd kunnen worden, meer tijd voor de patiënt, client of burger gecreëerd kan worden waarbij de zorg ook naar de toekomst toe van de gewenste kwaliteit en betaalbaar blijft.

Betere informatievoorziening betekent meer tijd voor de inhoud

Veel zorgverleners hebben te kampen met een grote hoeveelheid aan repeterende (niet medische) vragen van patiënten, cliënten en burgers. Denk hierbij aan vragen over doorverwijzingen, standaard procedures of administratieve vragen. Ter illustratie: bij een gemiddelde huisarts is het percentage niet-medisch contact gemiddeld 15-30%.

Deze vragen worden in veel gevallen door een kostbare vakspecialist beantwoord. Wat als deze kostbare tijd voor het beantwoorden van deze vragen ingezet kan worden voor de behandeling van inhoudelijke cases?

 

Zorgcontact 2.0

Onafhankelijke zorgondersteuners proberen zich in te zetten voor een betere samenwerking met en tussen zorgverleners onderling om zo te streven naar meer kwaliteit en betaalbare zorg naar de toekomst. Deze visie kan AntwoordPlus in de praktijk ondersteunen met de inzet van het Zorgcontact 2.0 concept.

Binnen het Zorgcontact 2.0 concept kunnen met gebruik van AntwoordPlus veel voorkomende en repeterende vragen welke binnenkomen bij zorgverleners vereenvoudigd afgehandeld worden. Hierdoor wordt de patiënt, cliënt of burger sneller geholpen en blijft er meer tijd over voor het inhoudelijk behandelen van cases.

Dit vindt plaats in samenwerking binnen de keten op contentniveau, tussen zorgverleners en welke gecoördineerd wordt vanuit een centrale, onafhankelijke zorgondersteuner binnen de regio. Kortom; er wordt op slimme wijze kennis vastgelegd, gedeeld & gecoördineerd. Deze onafhankelijke zorgondersteuner kan een Gemeente, regionaal samenwerkingsverband, of brancheorganisatie zijn.

Zet AntwoordPlus in!

AntwoordPlus is een slim zelflerend systeem op basis van AI-technologie, dat voorziet in de behoefte om kennis te borgen én repeterend klantcontact terug te dringen binnen organisaties. Ook binnen jouw organisatie kan AntwoordPlus de oplossing bieden om vragen sneller te kunnen beantwoorden en klanten tevreden te stellen.

 

Hoe werkt jouw medewerker met AntwoordPlus?
Een medewerker logt in bij AntwoordPlus en handelt vanuit de gebruiksvriendelijke omgeving al het binnenkomende klantcontact af. De slimme tooling geeft altijd het juiste antwoord op binnenkomende klantvragen vanuit verschillende bronnen. Of de vraag nu via een klantenportaal, telefoon, mail, website of ander kanaal binnenkomt, dat maakt niet uit. AntwoordPlus presenteert jouw klant rechtstreeks de juiste informatie of helpt medewerkers snel het juiste antwoord op een klantvraag te geven.

 

Pilot draaien?
Bent u als zorgondersteuner geïnteresseerd in Zorgcontact 2.0. dan adviseren wij u te starten met een pilot. Een testfase waarin u ervaring kan opdoen met de tooling binnen uw persoonlijke “businesscase”. U krijgt in dat geval toegang tot het AntwoordPlus platform op basis van een tijdelijk hoofd-abonnement, waarbij ook een koppeling met uw website of een widget op uw website mogelijk is. Vervolgens sluiten we in eerste instantie één zorgverlener aan, waarmee u samenwerkt en welke ook werkt op basis van een tijdelijk gebruikers-abonnement.

Na de pilotfase kan opgeschaald worden naar meerdere zorgverleners binnen de gekozen zorggroep (bijvoorbeeld: huisartsen) en naar meerdere zorggroepen zoals GGD, Jeugdzorg, thuiszorg, ziekenhuizen en/of verzorg,-verpleeghuizen.