Is het hebben van een zaaksysteem verplicht?

In de gemeentelijke markt wordt ook met dossiervorming gewerkt en heeft men zaaksystemen geïntroduceerd. Onder een zaak verstaan we hier bijvoorbeeld:

  • Het behandelen van een aanvraag of verzoek;
  • Het afhandelen van een melding of een klacht;
  • Het verstrekken van informatie of het geven van (juridisch advies).

Voor het gebruik van AntwoordPlus is het hebben van een zaaksysteem niet verplicht want in AntwoordPlus worden geen zaken behandeld. Vervolgacties, zoals terugbelverzoeken, worden in AntwoordPlus per mail verstuurd. AntwoordPlus kan hierop aansluiten indien gewenst.