Is AntwoordPlus een SaaS oplossing?

Ja, AntwoordPlus is een SaaS oplossing. Daarnaast heeft AntwoordPlus een speciale tussenlaag voor koppelingen (servicebus) met bestaande IT-infrastructuur in de organisatie. In het architectuurschema van gemeente Ede kun je zien hoe dat werkt. Klik hier voor dit schema. Technisch gezien kan koppelen met andere software vanuit SaaS oplossingen. Of het in de praktijk óók kan, ligt aan de inrichting van het lokale ICT landschap van de organisatie.