Heeft een nieuwe medewerker altijd een opleiding vanuit AntwoordPlus nodig of kan diegene ook door het team worden ingewerkt?

AntwoordPlus zit heel logisch in elkaar. Als u medewerkers in huis heeft die uitstekend met AntwoordPlus uit de voeten kunnen, dan is training door AntwoordPlus niet per se nodig.