Technisch

Hoe gebruiken jullie AI-technologie?

Repeterende vragen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd beantwoord op basis van ChatGPT (AI). Door deze koppeling blijven alleen specialistische vragen over, die intern kunnen worden uitgezet en beantwoord. Zo is het zelflerende systeem van AntwoordPlus ook nog eens geautomatiseerd en kunnen bijvoorbeeld vragen via de website (chatbot), social media kanalen of e-mail direct en automatisch beantwoord […] Lees verder »

Hoe ga ik om met onze bestaande (zaak)systemen in combinatie met AntwoordPlus? Kunnen deze aan elkaar gekoppeld worden?

AntwoordPlus kan gekoppeld worden aan de meeste in gebruik zijnde bestaande (zaak)systemen. Vaak komt deze koppeling tot stand via een zogenaamde API. Op welke wijze de koppeling tot stand kan komen is afhankelijk van de keuzes die gemaakt zijn in uw lokale infrastructuur en de bij u in gebruik zijnde combinatie van systemen. Lees verder »

Een organisatie heeft een archiveringsplicht die steeds verder gaat. Hoe is die plicht geborgd in AntwoordPlus?

Alle mail die binnen AntwoordPlus wordt ontvangen of verstuurd, wordt gedurende een jaar en een dag bewaard. Daarna wordt de mail gearchiveerd. Dit houdt in dat alle herkenningskenmerken worden geleegd (geanonimiseerd). Daarnaast bepaalt de organisatie zelf hoelang zij de mails binnen Exchange bewaren. Bij wetswijzigingen worden deze via een abonnement van SDU, automatisch bijgewerkt op […] Lees verder »

Worden alle ingevulde formulieren van Smart Documents meteen in de software van Smart Documents software opgeslagen?

Op dit moment worden aangepaste/ingevulde formulieren vanuit AntwoordPlus nog niet opgeslagen in de software van Smart Documents. We onderzoeken hoe we dat kunnen realiseren en dit mogelijk in een volgende versie kunnen toevoegen. Lees verder »

Vindt er automatisch een opslag plaats in DMS?

Een DMS is een Document Management Systeem. AntwoordPlus heeft geen koppeling met een bepaald DMS. De eventuele bijlage is opgeslagen in AntwoordPlus. Dit geldt ook voor de bijlagen die de gebruiker van AntwoordPlus zelf uploadt of aanmaakt om aan de mail naar de vraagsteller toe te voegen. Lees verder »

Is het hebben van een zaaksysteem verplicht?

In de gemeentelijke markt wordt ook met dossiervorming gewerkt en heeft men zaaksystemen geïntroduceerd. Onder een zaak verstaan we hier bijvoorbeeld: Het behandelen van een aanvraag of verzoek; Het afhandelen van een melding of een klacht; Het verstrekken van informatie of het geven van (juridisch advies). Voor het gebruik van AntwoordPlus is het hebben van […] Lees verder »

Ik heb besloten met AntwoordPlus te gaan werken, hoe ziet de implementatie er dan uit?

Dat is voor elke organisatie anders, altijd maatwerk. Een van onze mensen stelt met u het kernteam samen en we maken een stappenplan, specifiek op uw organisatie afgestemd. We volgen steeds de volgende structuur, de inhoud ziet er per stap anders uit, afgestemd op de situatie in úw organisatie. Inventarisatie: wat zijn de belangrijkste uitdagingen […] Lees verder »

Is AntwoordPlus een SaaS oplossing?

Ja, AntwoordPlus is een SaaS oplossing. Daarnaast heeft AntwoordPlus een speciale tussenlaag voor koppelingen (servicebus) met bestaande IT-infrastructuur in de organisatie. In het architectuurschema van gemeente Ede kun je zien hoe dat werkt. Klik hier voor dit schema. Technisch gezien kan koppelen met andere software vanuit SaaS oplossingen. Of het in de praktijk óók kan, […] Lees verder »